Olověné baterie – sulfatace

Baterie nebo akumulátory se skládají z jednotlivých článcích a elektrod. V článcích je nahromaděná nebo uložena energie v podobě elektro chemické energie.

Za proces dodání energie je odpovědná sulfatace. Bez sulfatace by nebylo možné uvolnit energii a taká sulfatace má za následek předčasné selhání olověného akumulátoru. Také voda resp.vodík hraje důležitou roli při dodávání energie, ale o tomto tématu se budu věnovat v následujícím článku …, Nyní popíši spíše problematiku sulfatace

 

Co je to sulfatace?

U olověných akumulátorů můžeme rozdělit sulfataci do tří základních stupňů.
definice sulfatace: První stupeň sulfatace – Je normální pohyb reaktivních iontů SO4 z elektrolytu směrem ke olověným plátem -> tím se uvolňuje nahromaděná energie
Taková sulfatace by se dala označit z hlediska životnosti jako správná sulfatace.
Číst dále