Hyd­ro­i­zo­lační sys­témy
pro plo­chý střechy

Kom­plexní sys­té­mové řešení pro hyd­ro­i­zo­laci střech

Více

Ochranné nátěry

Seznam a popis jed­not­li­vých ochran­ných nátěrů , hyd­ro­i­zo­lač­ních
nátěrů a tmelů urče­ných pro pro­fe­si­o­nály
ale také pro domácí použití .

Více

Samo­čis­ticí nátěry na okna

Samo­čis­ticí nátěry na okna na bázi nanotechnologie

Více

Epo­xi­dové a poly­u­re­ta­nové nátěry a stěrky. Epo­xi­dové a poly­u­re­ta­nové lité podlahy

 Epo­xi­dové nátěry a stěrky pro tvorbu litých epo­xi­do­vých podlah

Více

Tepelné izo­lace

PURPIR — TAUFoam

Více

Bate­rie

Nabi­jecí tech­no­lo­gie pro olo­věné bate­rie, LiFepo4 Baterie

Více

Kon­takty

Kde nás najdete
Tele­fonní čísla, Kon­taktní formulář

Kon­takty