Tekuté hyd­ro­i­zo­lace pro plo­chý stře­chy, Hyd­ro­i­zo­lační sys­témy, ochranné nátěry PUR pěny

Kom­plexní sys­té­mové řešení pro hyd­ro­i­zo­laci a ochranu střech

Více

Epo­xi­dové a poly­u­re­ta­nové nátěry a stěrky a lité podlahy

 Epo­xi­dové nátěry a stěrky pro tvorbu litých epo­xi­do­vých podlah

Více

Samo­čis­ticí nátěry na okna

Samo­čis­ticí nátěry na okna na bázi nanotechnologie

Více

Tepelné izo­lace

PURPIR — TAUFoam

Více

Kon­takty

Kde nás najdete
Tele­fonní čísla, Kon­taktní formulář

Kon­takty

Bate­rie

Nabi­jecí tech­no­lo­gie pro olo­věné bate­rie, LiFepo4 Baterie

Více